W LATACH 2013 – 2019
CENTRUM TEOLOGII APOSTOLSTWA – PALLOTTIANUM
WRAZ Z WYŻSZYM SEMINARIUM DUCHOWNYM STOWARZYSZENIA APOSTOLSTWA KATOLICKIEGO  ZORGANIZOWAŁO SYMPOZJA