Z całego serca zapraszamy Kandydatów, którzy do 30 września 2021 roku powinni złożyć dokumenty w dziekanacie ds. studiów niestacjonarnych Wydziału Teologicznego UKSW (studia podyplomowe z teologii apostolstwa i teologii życia konsekrowanego) .

Obowiązuje internetowa rejestracja kandydatów (IRK) kliknij tutaj.

Bezpośredni dostęp do informacji o trzyletnich studiach podyplomowych na kierunkach: teologia apostolstwa i teologia życia konsekrowanego.


Można zasięgnąć rady w biurze
Centrum Teologii Apostolstwa przy WSD w Ołtarzewie
ul. Kilińskiego 20
05-850 Ożarów Mazowiecki


Posiadający magisterium z teologii kontynuują jednocześnie studia licencjackie, po których mogą ukończyć kurs doktorski, upoważniający do wszczęcia przewodu doktorskiego zgodnie z Konstytucją dla Nauki.


Informacje o rekrutacji w CTA na stronie UKSW
(teologia apostolstwa)

Informacje o rekrutacji w CTA na stronie UKSW
(teologia życia konsekrowanego)