SESJA PIERWSZA (2019-2020)

Date 2019-Oct-7
Location 05-850 Ożarów Mazowiecki

Gorliwość apostolska hierarchii w dziele ewangelizacji świata.
Apostolat powołań: Teologia i kryteria powołania; etapy formacji zakonnej.
Mimetic anthropology and the secularist (Kolokwium = zal. z oceną!).
Eucharystia – Tajemnica wyznawana.
Nauka o Jezusie Chrystusie, Apostole Ojca Przedwiecznego.
Gorliwość apostolska hierarchii w dziele ewangelizacji świata.
Wybrane współczesne zagadnienia bioetyki w perspektywie katolickiej.
Wspólnota uczniów Chrystusa w świetle Ewangelii.
Apostolat Maryjny.
Nowa ewangelizacja apostolską drogą osób konsekrowanych.
Praktyki dydaktyczne: Gorliwość apostolska hierarchii w dziele ewangelizacji świata.
Seminaria naukowe/kolokwia dotyczące pisania prac naukowych.