W myśl zaleceń Magisterium Kościoła po Soborze Watykańskim II oraz apostolskiego charyzmatu św. Wincentego Pallottiego, założyciela Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (SAC – Księża Pallotyni), jako podstawowe zadanie stawia sobie prowadzenie dwuletnich studiów podyplomowych w ramach dwóch sekcji:  teologii apostolstwa i teologii życia konsekrowanego po ukończeniu których studenci uzyskują świadectwo ich ukończenia, wydawane przez WT UKSW.

Chętni mogą kontynuować edukację, podejmując bezpośrednio studia licencjackie (III rok) oraz wszcząć przewód doktorski, pod warunkiem ukończenia studiów magisterskich oraz podyplomowych pre-doktoranckich z teologii.